1. Poskytovatel se zavazuje 

Poskytovat uživateli službu datových přenosů 24 hodin denně bez omezení stahovaných dat dle aktuální nabídky, případně dle smluvené rychlosti a ceny. Zabezpečovat provoz sítě tak, aby případné poruchy byly vyřešeny v co nejkratší době. 


2. Uživatel se zavazuje 

Dodržovat všeobecné provozní podmínky sítě. Platit stanovené poplatky za poskytované služby dle platebních údajů uvedených na smlouvě a to nejpozději v den splatnosti. Částka je vždy na následující období. V případě nezaplacení měsíčního paušálu do 3 dnů po splatnosti, může být uživatel od sítě odpojen. Za znovu připojení se účtuje poplatek 300,- CZK. Je doporučeno nerozebírat instalované hardwarové zařízení, nezasahovat do něj a neměnit jeho konfiguraci (přístup je chráněn heslem, které uživateli není sděleno). Dále je zodpovědný za veškerou aktivitu a přenášená data, která pocházejí z jeho IP adresy, zaroveň je doporučeno mít nainstalovaný antivirový program (AVAST - pro domácí využití zdarma, ESET NOD32, AVG apod). V případě zavirování bude uživatel upozorněn a případně odpojen od internetu do doby, kdy zajistí nápravu. Po předchozí domluvě umožnit poskytovateli přístup k zařízení, pokud to bude třeba v rámci servisních prohlídek, rekonfigurování sítě, či zařízení potřebné. Chránit přijímací zařízení (hardware) před zásahem třetích osob. Neposkytovat informace a připojení třetím osobám. Nezasahovat mechanicky ani SW do zařízení instalovaných poskytovatelem (jak u uživatele, tak na celé síti). Případné zásahy mohou vést k odpojení uživatele od sítě. 


3. Všeobecná ustanovení 

V případě vzniku škody povětrnostními podmínkami, bouřkou, krupobitím, či požárem, poskytovatel neručí (v případě záruční doby může být po dobu nezbytně dlouhou poskytnuto zdarma zařízení pro příjem internetu, v opačném případě je třeba zakoupit si nové - záleží na vyhodnocení situace). Výjimkou je vysílač umístěný u uživatele, který je majetkem poskytovatele. Nelze zodpovídat za výpadky elektrické energie (hlavní vysílací místa jsou zálohována), či za výpadky vyšších poskytovatelů datových služeb. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude po dobu trvání smlouvy zamezen přístup do HW. Po ukončení smluvního vztahu je uživateli předán HW v základním nastavení. 


4. Smlouva a její platnost 

Podepsanou smlouvu v písemné podobě obdrží každá za zúčastněných stran. Případné změny či doplňky budou vyhotoveny písemně a stanou se platnou přílohou dané smlouvy. Zúčastněné strany podepisují smlouvu a dodatky v dobrého duševního zdraví a nejeví se jim v rozporu s dobrými mravy. Platnost a účinnost smluvního vztahu vzniká dnem podpisu smluvních stran. Součástí smluvního vztahu jsou všeobecné podmínky a ceník služeb, které jsou uvedeny na webové adrese http://STODsky.NET


5. Výpověď smlouvy 

Výpověď musí být písemná. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce. V případě ročního předplatného uživateli dobíhá tato doba (výpovědní doba tří měsíců je stejná). 


 6. Slevy

 Při předplacení internetu na rok, získává uživatel nižší cenu a tím slevu na každý měsíc. Uživateli, u kterého je umístěn vysílací bod připojený na elektrickou energii, vzniká právo na slevu ve výši 50,- Kč za každou vysílací anténu (jedna anténa je přijímací), není-li dohodnuto jinak. 


 7. Platby za služby 

Platby budou prováděny na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě, případně hotově proti dokladu o zaplacení. 


 8. Reklamace nefunkčního či špatného internetu 

Uživatel, kterému nefunguje internet, nejprve zajistí odstranění možného problému na jeho straně. Zkontrolováním připojení zařízení na elektrickou energii - provede odpojení a připojení elektriky, zkontroluje kabelové spojení a restartuje PC. Následně, pokud problém přetrvává, zavolá na servisní telefonní číslo (uvedené na webových stránkách), případně pošle email či SMS. 


 9. Změna všeobecných podmínek a cen 

Veškeré změny budou uvedeny na webových stránkách.